Het L.P. Booncentrum werd in 1985 opgericht door Paul de Wispelaere om de studie van het werk en de figuur van Louis Paul Boon te stimuleren en de interesse voor de schrijver levendig te houden. Vanaf 1991 werd het centrum verder uitgebouwd onder leiding van Kris Humbeeck, die daarbij de onmisbare steun kreeg van onder anderen Bart Vanegeren, Harold Polis, Jeroen Olyslaegers, Stefan Franck, Ernst Bruinsma, Bart Nuyens, Koen Haagdorens, Matthijs de Ridder en Britt Kennis. Concrete projecten van het L.P. Booncentrum zijn onder meer: de editie van het Verzameld werk (uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam), waarvoor Britt Kennis tot 2016 de coördinatie verzorgde; de eind 2020 te verschijnen biografie Gelijk de vis zwemt moet ik schrijven en de elektronische uitgave van Boons correspondentie (inclusief tegencorrespondentie; geleidelijke publicatie op deze site vanaf 2020). Het centrum leverde sinds 1997 de curator voor drie grote Boontentoonstellingen, formuleerde advies bij diverse vertalingen van Boons boeken en verleende voorts zijn medewerking aan radio- en televisieprogramma’s over Boon.

Kris Humbeeck

Kris Humbeeck

Kris Humbeeck (Genk, 1962) is hoogleraar moderne Nederlandstalige literatuur aan de Universiteit Antwerpen, directeur van het L.P. Booncentrum (ISLN/UA) en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL). Hij heeft de wetenschappelijke leiding over de editie van Boons Verzameld werk en schrijft voor elk van de geplande 24 delen een uitvoerig nawoord. Voorts werkt hij aan een biografie van de schrijver. Daarnaast was Humbeeck curator van de tentoonstellingen Fabrieksstad Aalst (Aalst, 1999); Boon!2012 Rebellen (Aalst, 2012) en Boon!2012 Villa Isengrimus (Antwerpen, 2012). Behalve over Boon publiceerde hij over onder meer Nicolaas Beets, Hendrik Conscience, Conrad Busken Huet, Gerard Walschap en Hugo Claus.

Britt Kennis

Britt Kennis

Britt Kennis was vele jaren lang wetenschappelijk medewerker bij het Booncentrum. Ze was betrokken bij diverse wetenschappelijke edities van literaire teksten en stond vanaf het allereerste begin tot 2016 in voor de coördinatie van de uitgave van het Verzameld werk van Boon. In 2012 was ze co-curator van de tentoonstellingen Boon!2012 Rebellen (Aalst, 2012) en Boon!2012 Villa Isengrimus (Antwerpen, 2012). Als tekstediteur van het Verzameld werk is ze nog steeds nauw betrokken bij de werking van het L.P. Booncentrum.
Sinds 2013 werkt Britt Kennis bij Exponanza – een Gents vormgevingsbureau, dat gespecialiseerd is in de inrichting van tentoonstellingen, musea en belevingscentra – waar ze de projecten begeleidt van idee tot tentoonstelling. Exponanza was overigens de scenograaf van de Boon-tentoonstellingen in 2012.

Ernst Bruinsma

Ernst Bruinsma

Ernst Bruinsma (Heerenveen, 1966) is redacteur van het Verzameld werk. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en van 1992-2014 was hij werkzaam op het L.P. Boondocumentatiecentrum. Hij was tevens redacteur van het verzamelde literatuur- en kunstkritische werk van Boon. In 2004 promoveerde hij op Kwaliteit als credo, over Boon en uitgeverij Manteau. In het dagelijks leven is Ernst Bruinsma uitgever bij de Afûk in Leeuwarden en hoofdredacteur van het culturele en literaire tijdschrift de Moanne. Hij schrijft over Friese, Vlaamse en Nederlandse literatuur.

Liesbeth Vantorre

Liesbeth Vantorre

Liesbeth Vantorre (1985) studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde en Filmstudies & Visuele Cultuur aan de Universiteit Antwerpen. Na haar studies deed ze nog een extra jaar onderzoek naar de invloed van de historische avant-garde op Louis Paul Boons fictie en werd ze lid van het editeursteam dat in opdracht van De Arbeiderspers het Verzameld werk van deze schrijver bezorgt. Liesbeth Vantorre heeft gewerkt in Kazerne Dossin en vervolgens bij verschillende educatieve uitgeverijen. Ze recenseert hedendaagse Nederlandstalige literatuur en zetelt in de adviescommissie Proza van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Gwennie Debergh

Gwennie Debergh

Gwennie Debergh is de webmaster van het Booncentrum. Ze werkt als praktijkassistent moderne Nederlandse letteren en literatuurwetenschap aan de UAntwerpen en publiceert over modern Nederlandstalig proza. In 2006 promoveerde ze aan de VUB met het proefschrift 'Zie ik nu dubbel, of word ik zot?' Statische en dynamische mimesis in Het verdriet van België (Hugo Claus). In 2008 verscheen Lof van het stof. Een geschiedenis van het AMVC Letterenhuis.
Na een bijscholing Toegepaste informatica aan de HoGent houdt ze zich momenteel onder meer bezig met de mogelijkheden van digitale toepassingen in het literatuuronderwijs.